woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli, 1,5 milyonu a?k?n nüfusu, 12 ?lçesi, 1’ i büyük?ehir, 12’si ?lçe belediyesi olmak üzere toplam 13 belediyesi, 243 köyü ve km2’ ye dü?en 445 ki?ilik nüfus yo?unlu?u ile ülkemizin önemli illerinden biridir.

 

Avrupa’y? - Anadolu üzerinden Ortado?u’ya ba?layan geçi? koridorunu olu?turan ilimiz, Türk imalat sanayi üretimine yapm?? oldu?u yakla??k %13’ lük üretim katk?s? ile ?stanbul’dan sonra gelen en büyük ili konumundad?r. 

 


Bünyesinde bar?nd?rd??? 400 adet 1. s?n?f ve yakla??k 7000 adet 2. ve 3. s?n?f Gayr? S?hhi Müessesesi (GSM) ile bir Sanayi Kenti, ?ki Üniversitesi, TÜB?TAK – Marmara Ara?t?rma Merkezi ve TÜSS?DE – Türkiye Sanayi Sevk ve ?dare Enstitüsü ile bir Bilim Kenti olan Kocaeli, kurulan ve kurulu? çal??malar? devam eden 16 adet OSB’ si ve 4 adet teknopark? ile Ülke Sanayii’nin Ba?kenti konumunda olup, Teknokent vizyonuna do?ru h?zla ilerlemektedir. 

 


Kocaeli, ?stanbul Metropolüne olan yak?nl???, Do?al Liman?  (?zmit Körfezi),Orman varl???, kara, deniz ve demiryolu ula??m?nda sa?lad??? ciddi avantajlar nedeniyle bütün dönemlerde önemli bir cazibe merkezi olmu?tur.

 


Kocaeli ?li, “Sanayi Kenti” ve “Bilim Kenti”  olma vizyonu yan?nda “Kartepe Da? Turizm Merkezi Projesi”nin tamamlanmas?yla “Turizm Kenti” olma vizyonuna da sahiptir

 


Kocaeli, 2001 y?l?nda sa?lam?? oldu?u 9.1 Milyar TL’ lik GSY?H’ s? ve Türkiye GSY?H’ s? içindeki % 5.1’ lik pay? ile 4. s?rada, ki?i ba??na GSY?H bak?m?ndan ise iller aras?nda 1. geli?me h?z? bak?m?ndan da % 61.7’ lik geli?me h?z? ile iller aras?nda yine 1. s?rada yer almaktad?r.

 

Kocaeli’nin do?u ve güneydo?usunda Sakarya, güneyinde Bursa, bat?s?nda ?stanbul ve Yalova illeri, ?zmit Körfezi, Marmara Denizi, kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir. ?limizin yüzölçümü 3.418 km2’dir.


Sakarya Irma??n?n bat? k?y?s?ndan ba?layarak Pamukova ve ?znik Gölünün kuzeyinden Bozburun’a kadar uzanan Samanl? Da?lar?, ?zmit, Sapanca ve Adapazar? çöküntü alan?na hakim bir konumdad?r. Ba?l?ca ovalar? Kocaeli kenti ile Sapanca Gölü aras?nda uzanan düzlükler ile Dilovas?’ d?r. Bir peneplen olan Kocaeli Yar?madas?n?n il s?n?rlar? içinde kalan bölümü dalgal? düzlüklerden olu?ur. 

 
?limizde ?klim Yap?s?, Körfez k?y?lar? ile Karadeniz k?y?s?nda ?l?man, da?l?k kesimlerde daha sert bir iklim hüküm sürmektedir. Bu özelli?iyle Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi aras?nda bir geçi? olu?turdu?u söylenebilir. ?l merkezinde yazlar s?cak ve az ya???l?, k??lar ya???l?, zaman zaman karl? ve so?uk geçer. Özel Konumu nedeniyle Kocaeli’nin Karadeniz’ e bakan k?y?lar? ile ?zmit Körfezine bakan k?y?lar?n?n iklimi aras?nda baz? farkl?l?klar göze çarpar. Samanl? da?lar?n?n Körfez’e bakan yamaçlar?nda iklim Karadeniz k?y?lar?na benzer. Ya??? miktar? da bu kesimde farkl?d?r. Rüzgârlar k???n kuzey ve kuzeydo?udan, yazlar? ise kuzeydo?udan eser. 

Kocaeli’nin bitki örtüsü, k?y?s?yla da?l?k alanlar aras?nda önemli farkl?l?klar göstermektedir. Kuzeyden güneye do?ru gidildikçe Karadeniz’e özgü bitki topluluklar?n?n yerini Akdeniz bitki örtüsü almaya ba?lar. Samanl? da?lar? ile Karadeniz k?y?s? aras?ndaki alanlar s?k ve nemcil ormanlarla kapl?d?r. Bu ormanlar daha çok kay?ndan olu?ur. Baz? kesimlerde kay?na gürgen, kestane, me?e de kar???r. Samanl? da?lar?n?n yüksek kesimleri i?ne yaprakl?larla örtülüdür. ?zmit Körfezinin kuzey ve do?usunda Akdeniz iklimine özgü makilere rastlan?r. 

Maden varl??? bak?m?ndan ?limizde, bak?r, kur?un, çinko, barit, civa, çimento hammaddeleri, dolomit, kuvarsit ve mermer gibi maden yataklar? bulunmaktad?r.  

Kocaeli’nin Ba?kent Ankara’ ya olan uzakl??? 342 km, ?stanbul ?li’ ne olan uzakl??? ise 111 km’ dir. Türkiye’nin en do?usu olan I?d?r ?li’ne (Dilucu S?n?r Kap?s?) uzakl??? 1.404 km, en bat?s? Edirne ?li’ne ise (Kap?kule S?n?r Kap?s?) olan uzakl??? 341 km’ dir.

 

www.kocaeli.gov.tr

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia