woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Sizlerle bir arada bulunmak benim için onurdur

Sizlerle bir arada bulunmak benim için onurdur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK Parti Gebze ?lçe Te?kilat? taraf?ndan ?ehit ve Gazi Aileleri için düzenlenen iftar yeme?ine Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Gebze ?ehit ve Gazi Aileleri Derne?i Ba?kan? Önder K?l?nçaslan, ?ehit ve Gazi Aileleri, Gebze Belediye Ba?kan? Adnan Kö?ker, AK Parti Gebze ?lçe Ba?kan? Cemalettin Kafl?, AK Parti Gebze ?lçe Kad?n Kollar? Ba?kan? Vasfiye Ayd?n ve yöneticiler kat?ld?.

 

Musiki gurubunun müzi?i e?li?inde yenilen iftar yeme?inden memnun kalan Gebze ?ehit ve Gazi Aileleri Derne?i Ba?kan? Önder K?l?nçaslan, ?ehit ve gazi yak?nlar? yeme?i düzenleyenlere te?ekkür ettiler.

 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, iftar sonras? yapm?? oldu?u konu?mada; “AK Parti hükümeti olarak ?ehit yak?n? ve gazilerimizin her zaman yan?nday?z, yan?nda olmaya da devam edece?iz. ?ehit ve gazilerimiz bu ülkenin ba??ms?zl???na bu ülkenin bütünlü?üne bayra??m?z?n sonsuza kadar dalgalanmas? için her türlü tehdide kar?? can?n?, kan?n? feda etmekten kaç?nmad?. Sizlerle bir arada bulunmak benim için onurdur. Bize bu onuru ya?att???n?z için te?ekkür ediyorum” dedi.

 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, TBMM’de son ç?kar?lan kanunla da ?ehit yak?nlar? ile gazilere daha geni? imkanlar sunuldu?unu ifade ederek yap?lan düzenlemelerden baz?lar? hakk?nda bilgi verdi. ?ehit yak?nlar?, gaziler ve terör ma?durlar?na tan?nan haklar?n düzenlenmesiyle ilgili baz? kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde de?i?iklik yap?lmas?na dair kanunla art?k;

 

- “?ehit yak?nlar?na tan?nan istihdam hakk? birden ikiye ç?kar?lm??t?r. Bu istihdam hakk?n? kullanabilecekler içerisine ?ehidin e?i, çocu?u ve karde?inin yan? s?ra ?ehidin anne ve babas? da eklenmi?tir. Ayr?ca her halükarda bu iki i? imkân?n?n bu ki?iler taraf?ndan kullan?labilmesi sa?lanm??t?r.

 

- Toplu Konut Kanununun kapsam?na harp malullerinin tamam? dahil edilmi?tir.

 

- Ayr?ca terör nedeni ile ?ehit veya gazi olmu? erba? ve erlerin kendilerine veya yak?nlar?na ayl?k ba?lan?rken e?itim durumuna bak?lmaks?z?n maa?lar?nda iyile?tirme yap?lm??t?r. Böylelikle terör nedeni ile ?ehit veya gazi olan erba? ve erlerin ayl?k hesaplanmas?nda pozitif ayr?mc?l?k ilkesi gözetilmi?tir. Ayl?klarda azami 320 TL’ye kadar art?? öngören bir düzenleme getirilmi?tir.

 

- Ba?kas?n?n yard?m ve deste?i olmadan ya?ayamayacak derecede a??r malul olan gazilerimize sa?lanan bak?m deste?inin köy korucular? ile sivil vatanda?lara da verilmesi sa?lanm?? olup, bu destek asgari ücretin net tutar?ndan iki kat?na ç?kar?lm??t?r.

 

- ?ehit yak?nlar? ile gazilere ödenen maa?larda emsal maa? uygulamas? (sanal intibak uygulamas?) ile ilgili eksiklik, e?itsizlik ve aksakl?klar giderilmi?tir.

 

- Terör gazilerimiz d???ndaki a??r malul durumundaki gazilerimizin tedavileri sürecinde ihtiyaç duydu?u her türlü ortez/protez ve di?er iyile?tirici ve rehabilite edici araç gereçlerin (özellikle protez vb.) bedellerinin hiçbir kat?l?m ücreti veya fark al?nmadan Sosyal Güvenlik Kurumunca kar??lanmas? düzenlenmi?tir.”

 

diyerek sözlerini tamamlad?.

 

Tarih: 31.7.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia