woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
T?B?TAK Bilim Kamp?n?n 4. dönem kapan?? program? yap?ld?

T?B?TAK Bilim Kamp?n?n 4. dönem kapan?? program? yap?ld?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Kocaeli Milletvekilleri Sibel Gönül ve Mehmet Ali Okur, koruma ve bak?m alt?nda bulunan 160 çocu?un ilk kez kat?ld??? Kocaeli'deki TÜB?TAK Bilim Kamp?'n?n 4.dönem kapan?? program?na kat?ld?. 

 

Türkiye Sanayi Sevk ve ?dare Enstitüsü'nde (TÜSS?DE) düzenlenen programa kat?lan Bakan Ergün, burada yapt??? konu?mada, bu bilim kamp?n?n çocuklar?n ve ülkenin gelece?i aç?s?ndan çok önemli oldu?unu ifade ederek, buraya gelmeden önce bilim kamp?n? biraz inceledi?ini ve 6 gün boyunca çocuklar?n çok güzel aktiviteler yapt???n? gördü?ünü söyledi.

 

Çocuklara yönelik bu f?rsatlar? daha çok artt?racaklar?n? belirten Ergün, bilgi olmadan, bilim olmadan, bilimsel çal??malar olmadan geli?menin olamayaca??n? ifade etti.

 

Ergün, bunun için bilmek ve bilimsel çal??malara yak?n durmak gerekti?ini dile getirerek, "Hem kendimizi tan?mak, hem dünyay? tan?mak 'ne oluyor, bu i?in arka plan?nda ne var, dünya neden dönüyor-' Bütün bunlar?n alt?nda önemli ?eyler var. Bütün bunlar?, merak konusu yapmak laz?m" dedi.

 

Bilginin insanl??a faydal? olmas? için kullan?lmas?n?n önemine de?inen Bakan Ergün, ?unlar? söyledi: "Cep telefonuyla konu?uyoruz, bunlar? kim yapt?? Bu i?le, bilimle me?gul olmayanlar al?r, sadece kullan?r. Telefonu yapanlar aras?na girmemiz laz?m ve gençlerin daha çok bilimle iç içe olmas? laz?m. Biz yapamad?k ama Cenab-? Allah sizin yapabilmeniz için alt yap? olu?turma f?rsat? verdi. Bilim merkezleri, bilim kamplar? olu?tural?m. Gençlerimizi bilimsel çal??malar?n içine katmak için ne varsa o imkanlar? seferber edelim. Biz de sizin bu i?leri yapman?z için elimizden gelen çabay? sarf edece?iz."

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin de yapt?klar? protokolde TÜB?TAK'?n çok önemli oldu?unu belirterek, bilgi ça??nda, bilimin yolunu kullanmadan yönetmenin art?k mümkün olmad???n? bildiklerini söyledi. Bilimi kullanmalar?, bilimin ve akl?n ?????nda politika üretmeleri gerekti?ini anlatan ?ahin, sosyal yard?mla?ma sisteminde TÜB?TAK'?n gayretleri ve deste?iyle son 4 y?lda dünyada önemli bir model olu?turduklar?n? vurgulad?.

 

Bakan ?ahin, e-devlet sisteminde çok önemli bir mekanizma geli?tirdiklerine dikkati çekerek, art?k bir dü?meye basarak, 4 milyon ailenin ekonomik ve sosyal analizini yapabilecek alt yap?ya sahip olduklar?n? kaydetti.

 

Erken tan? sistemi dahil, sosyal hizmetlerde de engellilerin, ya?l?lar?n ve çocuklar?n kurumlar?na ait sosyal hizmetlerde, bilim ve teknoloji altyap?s?n? kurduklar?n? anlatan ?ahin, bunu ba?ard?klar?nda dünyada örnek model bir ülke olacaklar?n? dile getirdi.?ahin, bu noktada bugün yapt?klar? çal??man?n da çok k?ymetli oldu?unu vurgulayarak, ?unlar? kaydetti: "Asl?nda tarih bize bunun derslerini vermi?, yükselme dönemlerine bak?n, imparatorluklara bak?n, bunu Bizans'ta, Osmanl?da, Selçuklu'da görürsünüz. Ça?? yakalamak, ça??n bilimini, o zaman?n bilimini yakalamak, bilimi kullanmak, o zamanda gerekli olan rekabeti yönetmek... Bunu yönetenler hep o dönemin imparatorlu?u olmu?lar ve ça?? yakalam??lar. ?imdi çok daha ac?mas?z, çok daha yüksek bir rekabeti yönetmek durumunday?z. Bilgi ve teknoloji ça?? rekabet esasl? ilerleyen bir ça?. Art?k bu yar??, k?l?çla, tankla, tüfekle olmuyor." Bunun için önlerine bir hedef koyduklar?n? ve Cumhuriyetin 100. y?l?nda dünyan?n en büyük 10 ekonomisi aras?na girmeyi amaçlad?klar?n? ifade eden ?ahin, bu hedefteki en büyük güçlerinin be?eri sermaye oldu?unu vurgulad?.

 

?ahin, 74 milyon insan?n birini bile heba etmeden bu hedefe ula?acaklar?n? anlatarak, insanlar?n her birinin kendileri için büyük bir zenginlik oldu?unu dile getirdi.


Konu?malar?n ard?ndan bilim kamp?n? gezerek yap?lan çal??malar hakk?nda bilgi alan misafirler, burada çocuklarla birlikte bilimsel deneylere de kat?lan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan? Nihat Ergün, Kocaeli Milletvekilleri Sibel Gönül ve Mehmet Ali Okur, kampa kat?lan çocuklardan 32'sine bitirme sertifikalar?n? da??tt?.

Tarih: 14.7.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia