woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Dar?ca Yeni E?itim Sistemine Haz?r

Dar?ca Yeni E?itim Sistemine Haz?r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar?ca’da önümüzdeki e?itim ö?retim y?l?n?n planlamas? için haz?rl?klar devam ederken Bölge Milletvekillerimiz Fikri I??k ve Mehmet Ali Okur, Dar?ca Belediye Ba?kan? ?ükrü Karabacak ve Ak Parti Dar?ca ?lçe Ba?kan? Muzaffer B?y?k’la ilçedeki e?itim ö?retim sistemiyle ilgili görü? al??veri?inde bulundular. Dar?ca Milli E?itim Müdürü Ali Öztosun’dan Dar?ca’da e?itim sistemiyle ilgili brifing alan Milletvekillerimiz yeni e?itim ö?retim döneminin ba?lamas?na kadar ilçedeki tüm eksikliklerin giderilece?ini ifade ettiler.

 

I?IK : EN ÖNEML? ?HT?YAÇ N?TEL?KL? ?NSAN GÜCÜ

 

Hükümetimizin özellikle 4+4+4  sistemiyle ilgili olarak nitelikli nesiller yeti?tirmeyi amaçlad???n? ifade eden Fikri I??k, bir ülke için en önemli ihtiyac?n nitelikli insan gücü oldu?una dikkat çekerken ,”Ak Parti Hükümeti olarak son y?llarda özellikle ihtiyaç görülen bölgelerde yapt?rd???m?z dersliklerle s?n?f mevcutlar?n? asgari seviyeye çekerek gençlerimizin en iyi ?artlarda e?itim almalar?na olanak sa?lad?k.Fiziki yeterlili?in yan? s?ra, bilim ve teknoloji araçlar?ndan da en iyi ?ekilde istifade etmelerine f?rsat tan?mak ?art?yla e?itim alan?nda önemli icraatlara imza att?k.Geldi?imiz süreçte de?i?en e?itim sistemini bütün bölgelerimizde en iyi ?ekilde uygulamak ad?na çal??malar?m?z devam ediyor.Özellikle son y?llarda e?itim alan?nda büyük mesafe kaydeden Dar?ca ilçemizde de bu konuda s?k?nt? ya?anmayaca??n? dü?ünüyoruz.Belediye Ba?kan?m?z ve ?lçe Milli E?itim Müdürlü?ümüzle isti?are ederek yeni dönemde çocuklar?m?za en iyi ?artlarda e?itim vermek için çaba sarfediyoruz.” diyerek görü?lerini ifade etti.

 

OKUR : DARICA MODEL OLACAK

 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ise göreve geldikleri günden itibaren bölgenin geli?mesi ad?na çal??malar?n? aral?ks?z bir ?ekilde yürüttüklerini ifade ederken “bizlere güvenerek kendilerini temsil etme hakk?n? veren bölge halk?m?za söz verdi?imiz ?ekliyle hizmetlerimiz devam ediyor. E?itim alan?nda da gerek yapt???m?z ve gerekse yap?m? devam eden okullarla birlikte bölgeyi e?itim üssü haline getirmeyi amaçl?yoruz. Özellikle sanayisi olmayan Dar?ca gibi ilçelerimizi e?itim alan?nda model olacak ?ekilde tasarl?yoruz. Bu ba?lamda yeni e?itim ö?retim y?l?nda ya?anmas? muhtemel s?k?nt?lar?n önüne geçme ad?na ?imdiden planlamalar?m?z? yap?yoruz.” diyerek yeni döneme haz?r olduklar?n?n i?aretini verdi. 

 

KARABACAK : TIP FAKÜLTES? DARICA’YA DE?ER KATACAK

 

Dar?ca Belediye Ba?kan? ?ükrü Karabacak’ta Dar?ca’daki e?itim sorunlar?n?n çözümü noktas?nda belediye olarak her zaman ellerinden gelen destek ve katk?y? sunduklar?n? ifade ederek, gerek arsa tahsisi, gerek hay?rsever vatanda?larla birebir görü?erek okul yap?m?na te?vik edilmesi ve gerekse bahçe ve çevre düzenlemeleri gibi bir çok konuda e?itime desteklerinin oldu?unu ifade ederek bundan sonraki süreçte çabalar?n?n sürece?inin alt?n? çizdi. Ba?kan Karabacak ilçede son y?llarda yap?lan okullarla birlikte derslik say?s?n?n yeterlilik seviyesine ula?t???na dikkat çekerek ilçe olarak en büyük hedeflerinin üniversite oldu?unu söyledi.Askeri alan?n y?l sonuna kadar bo?alacak olmas?n? büyük bir avantaj olarak gördüklerini ifade eden Ba?kan Karabacak “siz de?erli milletvekillerimizin de destek ve katk?lar?yla bu alana bir fakülte kurulmas?n? istiyoruz.?lçedeki bütün sivil toplum kurulu?lar?yla yapt?klar? görü?melerde bu iste?in dile getirildi?ine vurgu yapan Ba?kan Karabacak ,özellikle Farabi Devlet Hastanesi’yle bütünle?ecek bir T?p Fakültesi’nin ilçeye büyük de?er kataca??na vurgu yapt?.E?itimle ilgili mini zirveni ard?ndan vekiller ve beraberindekiler Ba?larba?? Mahallesi’nde yap?m? devam eden ilkö?retim okulunun in?aat?nda incelemelerde bulundular.

Tarih: 6.6.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia