woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
TABLETL? ?LK DERS HEYECANI

TABLETL? ?LK DERS HEYECANI

 

Geçti?imiz hafta Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan start? verilen ve e?itimde yeni bir dönem ba?latan Fatih Projesi kapsam?nda Gebze'de ilk tabletli ders yap?ld?. E?itimde yeni bir ç???r açan ve kara tahtal?, tebe?irli e?itime son veren Fatih (F?rsatlar? Art?rma Teknolojiyi ?yile?tirme Hareketi) Projesi'ne pilot okul seçilen Gebze Anadolu ?mam Hatip Lisesi'nde ilçe protokolünün kat?l?m?yla ba?land?.

GEBZE ANADOLU ?HL P?LOT OKUL

Türkiye genelinde pilot bölge ilan edilen 17 ile ba?l? 52 okulda ba?lat?lan Fatih Projesi'ne Kocaeli'den dört okul dahil edildi. Fatih Projesi'nin uygulanaca?? pilot okullar aras?nda yer alan Gebze Anadolu ?mam Hatip Lisesi'ndeki ilk tabletli derse Gebze ?lçe protokolü ve ilçe milli e?itim yetkilileri kat?ld?.

OKUR: TÜM ÇABAMIZ S?ZLERE DAHA GÜZEL B?R GELECEK HAZIRLAMAK

Gebze'de tablet bilgisayarlarla ilk dersin ba?lat?lmas? dolay?s?yla bir konu?ma yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, dünyan?n Türkiye'nin her geçen gün geli?mesine ve yükseli?ine ?ahit oldu?unu belirterek, "Bilgili, birikimli ve donan?ml? p?r?l p?r?l bir genç neslimiz var. Ba?bakan?m?z?n e?itimde yeni bir dönem ba?latan Fatih Projesi ile ülkemiz siz gençlerimizin gayretleriyle çok daha güzel bir gelece?e do?ru yol alacak" diye konu?tu.

KARABULUT: KARA TAHTA, TEBE??R DÖNEM? B?TT?

Fatih Projesinin e?itimde yeni bir dönemin ba?lang?c? oldu?unu belirten Gebze ?lçe Kaymakam? Salih Karabulut, "Fatih Projesi ile t?pk? ?stanbul'un fethi gibi, e?itimde bir döneme son verildi, yeni bir dönem ba?lat?ld?. Kara tahta, tebe?ir tozu art?k tarih oldu, ak?ll? tahta dönemi ba?lad?" dedi. "Art?k bundan böyle tebe?ir ve kara tahtayla nostaljik anlamda ilgileneceksiniz" diyen Kaymakam Salih Karabulut, " Fatih Projesi asr?n projesidir. Bütün dünyan?n gözleri bu projeden dolay? Türkiye'nin üzerinde. Böyle büyük bir projenin uygulanmas? elbette zaman alacak. Ama biz gençlerimize güveniyoruz ve k?sa sürede ak?ll? tahtalara, tablet bilgisayarlara adaptasyon sa?layacaklar?na inan?yoruz" ?eklinde konu?tu.

KÖ?KER: FAT?H PROJES? TÜRK?YE'N?N GEL???M?N? HIZLANDIRACAK

Türkiye'nin bilgi ça??nda gelece?e, okuyan, ara?t?ran, ö?renen ve devaml? kendini geli?tiren gençleriyle daha güvenli bakabilece?ini ifade eden Gebze Belediye Ba?kan? Adnan Kö?ker de, Fatih Projesi'nin Türkiye'nin kalk?nmas?n? ve geli?mesini h?zland?racak büyük bir proje oldu?unu vurgulad?. Ö?rencilere seslenen Ba?kan Kö?ker, "Sizin yeriniz kahvehaneler ve internet kafeler de?il, okul ve kütüphanelerdir. Neyi nas?l kullanaca??n?z? okullarda ö?renin. Anneleriniz ve babalar?n?z sizden ba?ar? bekliyor. Bize verece?iniz en büyük hediye ba?ar?l? olman?z. Sizlerden ümitliyiz. Ak?ll? tahta ve tabletli bilgisayarl? derslere en k?sa sürede adapte olaca??n?zdan ku?ku duymuyoruz" dedi.

Yap?lan konu?malar?n ard?ndan AK Parti Kocaeli Milletvekili M.Ali Okur, Gebze ?lçe Kaymakam? Salih Karabulut, Gebze Belediye Ba?kan? Adnan Kö?ker, ?lçe Milli E?itim Müdür Vekili ?lyas K?rali, ?ube Müdürü Zihni Ayd?n ve Gebze Anadolu ?HL Müdürü Dr. Ethem Karaçoban'?n haz?r bulundu?u ilk tabletli ders kimya dersinde yap?ld?. Kimya ö?retmeni Esra Bat?kan, 9. S?n?f ö?rencilerine verdi?i dersi ilk kez ak?ll? tahtada anlatt?.

13 ?ubat 2012
 
Tarih: 19.4.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia